Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Πληροφορίες ανά Νομική Μορφή   /   Ε.Π.Ε.   /   Επικοινωνία Γ.Ε.ΜΗ. Ε.Π.Ε.


Πληροφορίες Γ.Ε.ΜΗ. Ε.Π.Ε.

Τηλ.: 210.33.82.140, -137, -238

Email: gemiepe@acci.gr

Πιστοποιητικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: 210.33.82.115, -238

Email: gemicert-epe@acci.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

Email: yms-epe@acci.gr
τηλ.: 210.33.82.115, -140

 

13/10/2020 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ