Οργάνωση ΕΒΕΑ   /   Γραφείο Τύπου


Γραφείο Τύπου (υπαγόμενο στον Πρόεδρο του Δ.Σ.)

Προϊσταμένη: Ευαγγελάκου Ελένη
 
Τηλ.  210.3382.109, 2103382.259
Fax : 210.36.18.810 
Τηλ. Κέντρο: 210.36.04.815 – 19 και 210.36.02.411 εσωτ. 109, 259
 

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου αυτού περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα (με βάση το Π.Δ.):

  • Η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου.
  • Η κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου.
  • Η παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων, που αφορούν δραστηριότητες του Επιμελητηρίου.
  • Η παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους αντιπροσώπους ξένων κρατών σχετικά με το έργο του Επιμελητηρίου.

09/08/2016 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ