Οργάνωση ΕΒΕΑ   /   Διοικητική Επιτροπή   /   Υπεύθυνος Γ.Ε.Μ.Η. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

13/12/2017 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ