Οργάνωση ΕΒΕΑ   /   Γενική Διευθύντρια


Γενική Διευθύντρια

ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ. 210 3642357, Εσωτ. 176

email: generaldirector@acci.gr

09/08/2016 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ