Δράσεις & Προγράμματα   /   Πρόγραμμα E-ICOM


Το ΕΒΕΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα E-ICOM

e-icom_F-262163546.jpg 

http://e-icom.eu/

E-Learning for international trade Digital Marketing

E-ICOM

2019-1-ES01-KA202-064364

 

Το έργο E-Learning for International Commerce Digital Marketing (E-ICOM) είναι μια στρατηγική εκπαιδευτική σύμπραξη, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και απαρτίζεται από οργανισμούς από την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

 

Εταιρικό σχήμα:

  • Ισπανία: CEFORA, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μαδρίτης
  • Ιταλία: Εμπορικό Επιμελητήριο Παβίας, Prism Srl
  • Ελλάδα: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Ελληνο-Αμερικάνικη Ένωση

 

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας σειράς ανοικτών διαδικτυακών εξ αποστάσεων μαθημάτων Ψηφιακού Μάρκετινγκ μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για σπουδαστές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για το Διεθνές Εμπόριο.

 

Αντικειμενικός σκοπός του έργου E-ICOM είναι να βοηθήσει τους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους των ΜμΕ και τους σπουδαστές, να κατανοήσουν καλύτερα τον εξαγωγικό τομέα ώστε να ενισχυθεί την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στις τρεις χώρες που εκπροσωπούνται αλλά και η απασχολησιμότητα των σπουδαστών.


Κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού εργαλείου μέσω μιας σειράς βίντεο. Το εργαλείο αυτό έχει παραχθεί στις γλώσσες της εταιρικής σύμπραξης, δηλαδή στα ισπανικά, ιταλικά και ελληνικά. Οι θεματικές ενότητες της σειράς χωρίζονται σε δύο τμήματα: ένα γενικό, αποτελούμενο από 3 θέματα, και ένα ειδικό, αποτελούμενο από 3 θέματα (ένα για κάθε χώρα). Το γενικό τμήμα έχει ως κύρια θέματα τα εξής: Έρευνα Μάρκετινγκ, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διεθνές Μάρκετινγκ. Στο πλαίσιο του ειδικού τμήματος, κάθε χώρα έχει αναπτύξει μια σειρά μαθημάτων πάνω στους ακόλουθους τομείς: Η Ισπανία τον τομέα της μόδας, η Ιταλία τον οινο-γευσιγνωστικό τουρισμό και η Ελλάδα, τον αγροδιατροφικό τομέα.


Η πρώτη διακρατική συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη στις 23 & 24 Ιανουαρίου 2020 και στη συνέχεια, λόγω του Covid-19, όλες οι συναντήσεις έγιναν μέσω skype-σχεδόν μία συνάντηση κάθε δίμηνο ή και κάθε μήνα ανάλογα με την πορεία του έργου.

 

Το κύριο προϊόν του έργου είναι διαθέσιμο στο κοινό και προσβάσιμο απευθείας μέσα από τον ιστότοπο του έργου http://e-icom.eu, την πλατφόρμα EDX του εκπαιδευτικού οργανισμού CEFORA https://campusspainx.es/en/courses/e-learning-for-international-commerce-digital-marketing/ και την πλατφόρμα αποτελεσμάτων του Erasmus+.

16/11/2021 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ