Υπηρεσίες ΕΒΕΑ   /   Επιχειρηματική Στήριξη   /   Συμβάσεις Εξωτερικού Εμπορίου


Σχέδια Συμβάσεων Εξωτερικού Εμπορίου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προσφέρει, στις επιχειρήσεις – μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο, την επικαιροποιημένη σειρά έντυπων Σχεδίων Συμβάσεων Εξωτερικού Εμπορίου, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Τα σχέδια συμβάσεων φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για την ελληνική επιχείρηση προς την κατεύθυνση της δημιουργίας κλίματος συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης στις διεθνείς συναλλαγές της.

Η νέα σειρά περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Α΄ Ενότητα: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ


Τεύχος Α1:
Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας


Τεύχος Α2:
Σύμβαση Εμπορικής Αποκλειστικής
Αντιπροσωπείας
Τεύχος Α3:
Σύμβαση Εμπορικής Αποκλειστικής
Αντιπροσωπείας με εξουσιοδοτήσεις
προς τον αντιπρόσωπο

 
Β΄ Ενότητα: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ


Τεύχος Β1:
Σύμβαση Εμπορικής Πώλησης Προϊόντων
Ευρείας Κατανάλωση
Τεύχος Β2:
Σύμβαση Εμπορικής Πώλησης
Εξειδικευμένων Προϊόντων

Γ΄ Ενότητα: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 
Τεύχος Γ1:

Σύμβαση Προμήθειας Προϊόντων
ευρείας κατανάλωσης


Τεύχος Γ2:

Σύμβαση Προμήθειας
Εξειδικευμένων Προϊόντων
 
Δ΄ Ενότητα: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


Τεύχος Δ1:
Σύμβαση μη Αποκλειστικής Διανομής


Τεύχος Δ2:
Σύμβαση Αποκλειστικής Διανομής
 
Ε΄ Ενότητα: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΤεύχος Ε1:
Σύμβαση Μεταφοράς ΤεχνολογίαςΤεύχος Ε2:
Σύμβαση Αποκλειστικής Μεταφοράς Τεχνολογίας

Τα τεύχη των συμβάσεων διατίθενται στο ποσό των 15 € έκαστο για τις επιχειρήσεις – μέλη και στο ποσό των 20 € σε κάθε ενδιαφερόμενο. (πληρ.: Τμήμα Εμπορίου ΕΒΕΑ, τηλ. 210-3627911, fax:210-3531139,fax;  e-mail: domtrade@acci.gr).

11/08/2016 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ