Υπηρεσίες ΕΒΕΑ   /   Επιχειρηματική Στήριξη   /   Συμβουλευτική Στήριξη   /   Γραφείο Νομικών Πληροφοριών ΕΒΕΑ


Υπηρεσία Παροχής Νομικών Πληροφοριών σε Μέλη του ΕΒΕΑ


Τηλέφωνο: 210 3382230

Τηλεφ. Κέντρο: 1506, 210 3604815 - 19 και 210 3602411 - 19

Fax: 210 3616464

Η Υπηρεσία Παροχής Νομικών Πληροφοριών λειτουργούν στο ΕΒΕΑ ( 2ος όροφος) κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρες 12- 2μ.μ. και παρέχει νομικές πληροφορίες και συμβουλές στα μέλη του ΕΒΕΑ, που υποβάλλουν σχετικά αιτήματα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι: Η Υπηρεσία αυτή δεν υποκαθιστά δικηγόρους, ούτε διεκπεραιώνει δικηγορικές υποθέσεις, αλλά παρέχει γενικές πληροφορίες και δίνει πληροφορίες / κατευθύνσεις στα μέλη του για τα ισχύοντα και για τους τρόπους επίλυσης των τυχόν προβλημάτων τους.

07/07/2010 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ