Υπηρεσίες ΕΒΕΑ   /   HelpDesk Μεταποίησης και Εφοδιαστικής


Υπηρεσία Υποστήριξης: HelpDesk Μεταποίησης και Εφοδιαστικής

efodiastiki-Logistics_F645386983.jpg

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο ReDePlanAE, ανέλαβε την δημιουργία μιας νέας Υπηρεσίας Υποστήριξης των μελών του. Το «HelpDesk Μεταποίησης και Εφοδιαστικής» αποτελεί μια σταθερή δομή ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις, ιδίως των συγκεκριμένων τομέων, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξή τους. Η πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ απευθύνεται τόσο στα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του όσο και σε υπό ίδρυση επιχειρήσεις,που θα έχουν την έδρα τους στην περιφέρειά του,σε μια προσπάθεια να συνεισφέρει με το κύρος του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Φιλοδοξία του έργου είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πολύπλευρη υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, με πρακτικό τρόπο, βασισμένη στις πραγματικές ανάγκες του τομέα της μεταποίησης και εφοδιαστικής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής «δράσεις»:

  • Εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, με πρακτικό τρόπο για θέματα μείζονος σημασίας για τη λειτουργία τους, παρέχοντας εξατομικευμένες απαντήσεις σε ερωτήματα διευκρινιστικού περιεχομένου για τη χωροθέτηση και αδειοδότηση τους.
  • Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σχετικά με την πυκνότητα και συχνότητα προβλημάτων στη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική, ειδικά στα πεδία της χωροθέτησης και της αδειοδότησης.
  • Οργάνωση κατάλληλων δομών υποστήριξης σε βασικές λειτουργίες και ανάγκες των επιχειρήσεων μεταποίησης και εφοδιαστικής, με την παροχή διευκρινίσεων, τη διεξαγωγή εξειδικευμένων ερευνών σχετικών με τη χωροθέτηση και αδειοδότηση των επιχειρήσεων ή/και την προετοιμασία σχετικών προτάσεων νομοθετικού περιεχομένου.

Παράλληλες δράσεις:

  • Ενημέρωση των χρηστών σε θέματα που άπτονται της νομοθεσίας που διέπει την εγκατάσταση και νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων της Μεταποίησης και της Εφοδιαστικής.
  • Ενημέρωση των χρηστών μέσα από κατάλογο Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων που θα προκύψουν και θα εμπλουτίζονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ

 

Διαβάστε την Σχετική Νομοθεσία Εφοδιαστικής

Διαβάστε σχετικά με την Ορολογία-Συντομογραφίες Εφοδιαστικής

Διαβάστε το Θεσμικό Πλαίσιο Αδειοδότησης Μεταποιητικών και Συναφών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε σχετικά με την Γενική Ορολογία περί Μεταποίησης

 

17/02/2021 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ