Δράσεις & Προγράμματα   / FABUSS  RSS 2.0

fabussLogo_F-907433083.jpg


Το FABUSS (FAmily BUsiness Successful Succession) είναι έργο στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS του τομέα ΝΕΟΛΑΙΑΣ, διάρκειας 24 μηνών, το οποίο επιδιώκει να βοηθήσει νεαρά άτομα που συνδέονται με οικογενειακές επιχειρήσεις, να γίνουν ικανοί και αποτελεσματικοί «διάδοχοι». Η Ομάδα Στόχου αποτελείται από άτομα ηλικίας 18-35 ετών που επιθυμούν να αναλάβουν την οικογενειακή επιχείρηση κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτοί οι επίδοξοι διάδοχοι χρειάζονται δεξιότητες και γνώσεις ώστε να αναπτυχθούν αποτελεσματικά μέσω της εφαρμογής νέων, καινοτόμων στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης των αγορών τους, μέσω δικτύωσης και συνεργασίας με παρόμοιες επιχειρήσεις από άλλες χώρες.


FABUSS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: 4 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (31/01/2019)
FABUSS - CLOSING CONFERENCE (16/01/2019)
FABUSS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: 3 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 (09/09/2018)
Πρόσκληση για συμμετοχή στην Πιλοτική Φάση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για Διαδόχους Οικογενειακών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου: FABUSS (26/03/2018)
FABUSS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: 2 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 (10/01/2018)
Οι δραστηριότητες (13/10/2017)
Οι στόχοι του έργου FABUSS (13/10/2017)
Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το έργο FABUSS (12/10/2017)
  • 
ΓΕΜΗ