Δράσεις & Προγράμματα   / Gazelle  RSS 2.0


Το έργο έχει τίτλο «Gazelle – orGAnizing accELaration for high-potential innovative SMEs» και αφορά στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού μηχανισμού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών βιώσιμων μέτρων με σκοπό τη δημιουργία, βελτίωση και επιτάχυνση της αγοράς των Επιχειρηματικών Αγγέλων στην περιοχή Βαλκανικής – Μεσογείου.

Οι "Γαζέλες" είναι καινοτόμες επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από τον ταχύ ρυθμό ανάπτυξης, συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο των αναπτυγμένων επιχειρηματικών οικοσυστημάτων νεοφυών επιχειρήσεων, οι επιχειρηματικοί άγγελοι αποτελούν βασικό παράγοντα ανάπτυξης των καινοτόμων επιχειρήσεων.

Παρόλη τη ραγδαία ανάπτυξη στις χώρες της βόρειας Ευρώπης, η αγορά των επιχειρηματικών αγγέλων - επενδυτών στην περιοχή Βαλκανικής - Μεσογείου βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Από την άλλη μεριά τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα στην περιοχή αποτελούν σημαντική πηγή γνώσεων και υποστήριξης της καινοτομίας. Όμως όπως ακριβώς η αγορά επιχειρηματικών αγγέλων – επενδυτών έτσι και η διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στην περιοχή Βαλκανικής – Μεσογείου.


Δηλώστε συμμετοχή (26/10/2021)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (26/10/2021)
Επίσημο website του έργου (26/10/2021)
Σύντομη Περιγραφή Έργου (26/10/2021)
  • 
ΓΕΜΗ