Υπηρεσίες ΕΒΕΑ   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα για επιμόρφωση στελεχών  RSS 2.0


ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Greek language distance learning courses) (09/02/2022)
Πρόσκληση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας και της Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης Καινοτόμων Τεχνολογικών Επιχειρήσεων με τίτλο: «Thriving Global Silicon Valley Program» (27/01/2022)
«Υποτροφίες ΕΒΕΑ, σε στελέχη επιχειρήσεων-μελών του για την παρακολούθηση σεμιναριακών προγραμμάτων "Sales Management" και "Digital Marketing & Graphic Design"» (02/11/2021)
4η τροποποίηση της Δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» του ΕΠΑνΕΚ (11/10/2021)
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου» (β΄κύκλος) (19/03/2021)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (14/01/2021)
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της Δράσης «Ενίσχυση ΠΜΜΕ που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», 9/11/2020. (09/11/2020)
«Προσφορά Υποτροφιών του ΕΒΕΑ, σε στελέχη επιχειρήσεων-μελών του για την παρακολούθηση σεμιναριακών προγραμμάτων που διοργανώνονται από το IST» (02/10/2020)
Πρόσκληση σε Δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις - Young Energy Europe (06/09/2019)
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (WEBINARS) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ABOUT JAPAN” (23/01/2019)
1  2 
  • 
ΓΕΜΗ