Δράσεις & Προγράμματα   / Προγράμματα ΕΒΕΑ  RSS 2.0


Αποτελέσματα κλήρωσης υποτροφιών ΕΒΕΑ για την παρακολούθηση των σεμιναρίων "Sales Management" και "Digital Marketing & Graphic Design" (01/12/2021)
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου» (β΄κύκλος) (19/03/2021)
Ανακοίνωση επιλεγέντων στελεχών επιχειρήσεων – μελών του ΕΒΕΑ, που υπέβαλλαν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια “Beyond Exports” και “Digital Marketing” (13/10/2020)
Πρόσκληση για συμμετοχή σε Έργο του ΕΒΕΑ με τίτλο: “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο του Φαρμάκου” (ΕΣΠΑ 2014 - 2020) (01/06/2020)
Τα νέα του έργου GAZELLE - Ιανουάριος 2020 (07/01/2020)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ωφελούμενων στο σύνολο των περιφερειών της χώρας στα πλαίσια της πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002487» (09/12/2019)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση ωφελούμενων στο σύνολο των περιφερειών της χώρας στα πλαίσια της πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002487» (09/12/2019)
GAZELLE - orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs (10/09/2019)
Εκδήλωση έργου με τίτλο: “Family Business Successful Succession – FABUSS” (18/01/2019)
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστολών GATEWAY TO JAPAN & KOREA (15/11/2018)
1  2  3 
  • 
ΓΕΜΗ