Οργάνωση ΕΒΕΑ   /   Διοικητική Επιτροπή


Διοικητική Επιτροπή ΕΒΕΑ

Πρόεδρος
e-mail: president@acci.gr
Α' Αντιπρόεδρος
Σοφία Εφραίμογλου - Κουνενάκη e-mail: vicepresident@acci.gr
Β' Αντιπρόεδρος
Σταύρος Καφούνης e-mail: vicepresident2@acci.gr
Γ' Αντιπρόεδρος
e-mail: vicepresident3@acci.gr
Γενικός Γραμματέας
e-mail: secretary@acci.gr
Οικονομικός Επόπτης
e-mail: treasurer@acci.gr
Υπεύθυνος Γ.Ε.Μ.Η. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων
e-mail: business@acci.gr
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων
e-mail: advisor@acci.gr
Μέλος ΔΕ, Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων
e-mail: board@acci.gr

29/10/2021 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ