Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Πληροφορίες ανά Νομική Μορφή   /   Α.Ε.   /   Επικοινωνία Γ.Ε.ΜΗ. Α.Ε.


Πληροφορίες Γ.Ε.ΜΗ. Α.Ε.

 

Τηλ.: 210.33.82.302, -244

Email: ae-support@acci.gr

Πιστοποιητικά Α.Ε.

Τηλ.: 210.33.82.116, -103, -130

Email: gemicert-ae@acci.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

Τηλ.: 210.33.82.113

Email: yms-ae@acci.gr

 

 

21/09/2020 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ