Δράσεις & Προγράμματα   /   ΜΚΟ Κατά της Φτώχειας


ΜΚΟ κατά της φτώχειας

Το ΕΒΕΑ επιθυμώντας να ενεργοποιήσει όλες τις διαδικασίες αξιοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των μελών του, και να καλλιεργήσει το πνεύμα της προσφοράς τους για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Φτώχειας, προχώρησε τον Φεβρουάριο 2008 στην ίδρυση μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΗ».

Βασική επιδίωξη είναι να εκφράσει και να συντονίσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων, να ενεργοποιήσει την κοινωνία και όλους τους πολίτες και να γίνει πιο έντονη και ουσιαστική η παρέμβασή μας, στους έχοντες πραγματικά ανάγκη και να αποδείξει με πράξεις τη βοήθειά μας και τη στήριξή μας.

16/11/2009 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ