Γραφείο Τύπου   /   Δελτία Τύπου


Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την ένταξη νεοφυών γυναικείων επιχειρηματικών ομάδων / επιχειρήσεων στη Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α., έως την 28η Ιανουαρίου 2022

Έως και την Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022, παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη νεοφυών γυναικείων επιχειρηματικών ομάδων / επιχειρήσεων, στη Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α., του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών  -  Ε.Β.Ε.Α. 

Το Ε.Β.Ε.Α., η Θ.Ε.Α. και το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών – ­Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε., απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση,­ σε καινοτόμες γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες / επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους, στη δομή της “Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α.”, του “Κέντρου Επιχειρηματικότηταs­ – Κωνσταντίνος Μίχαλος” και να ενταχθούν στο πρόγραμμα φιλοξενίας της Θερμοκοιτίδας του Ε.Β.Ε.Α. 

Στο πρόγραμμα φιλοξενίας καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης / συμμετοχής: 

  • Νεοσύστατες επιχειρήσεις με γυναίκες ιδρύτριες ή και συνιδρύτριες, καθώς και επιχειρήσεις στις οποίες οι γυναίκες κατέχουν την πλειοψηφία των μεριδίων/μετοχών της επιχείρησης και συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από το 50%, στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης.
  • Νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες, στις οποίες τα μέλη τους αποτελούνται από γυναίκες, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

 

ΟΦΕΛΗ 

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν όλες οι επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη Θ.Ε.Α., περιλαμβάνουν:

 ü   Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ - προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών 

      θεμάτων  κ.ά.

 ü  Προώθηση συνεργειών μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.­­­­­­

 ü  Υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια που αφορούν στη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης.

 ü  Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

 ü  Δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 ü  Διαμόρφωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων μεταξύ των νεοφυών ομάδων, σε επιχειρησιακό επίπεδο.

 

ΑΙΤΗΣΗ 

Στην ιστοσελίδα ­www.theathensincube.gr­­ υπάρχει η αίτηση υποβολής­­ πρότασης για την ένταξη στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α., καθώς και οι οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της, ηλεκτρονικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο­ e-mail­info@theathensincube.gr ­και στα τηλέφωνα της Γραμματείας της Θ.Ε.Α.:­­­211 1036904, 211 1036935, 211 1036958 από τις 8:00 π.μ. έως και τις 16:00 μ.μ.

 

Προθεσμία Υποβολής

Oι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την ­28η ­Ιανουαρίου, του έτους 2022.

 

18/01/2022 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ