Γραφείο Τύπου   /   Δελτία Τύπου


Είστε “Γαζέλα” –αναπτυσσόμενη και καινοτόμα ΜμΕ-και θέλετε να επιταχύνετε;

gazelle-prosklisi_F-306487787.jpg

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Συντονιστής Εταίρος του Έργου με τίτλο: “GAZELLE: orGAnizing accELaration for high-potential innovative SMEs”, του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας «INTERREG BALKAN - MEDITERRENEAN 2014 - 2020», προσκαλεί καινοτόμες ΜμΕ – Startupsνα υποβάλουν αίτηση για το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης στο πλαίσιο του έργου.

 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι:

·         η επιτάχυνση καινοτόμων ΜμΕ που χαρακτηρίζονται από ταχύ ρυθμό ανάπτυξης (“Γαζέλες”)  στην περιοχή Βαλκανικής – Μεσογείου και

·         η δημιουργία ενός οικοσυστήματος όπου «οι “Γαζέλες” μπορούν να τρέχουν ταχύτερα και περισσότερο».

Οι επιλεγμένες καινοτόμες ΜμΕ θα περάσουν από ένα εντατικό πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης που υποστηρίζεται από δύο σημαντικούς θεσμούς: την αγορά αγγέλων και τη μεταφορά τεχνολογίας σε διακρατικό επίπεδο. Ο συνδυασμός αυτός είναι μια καινοτόμος προσέγγιση που θα δώσει στις “Γαζέλες” την ευκαιρία να καινοτομήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να ενισχύσουν τη διεθνή τους συνεργασία.                                                               
Επιπλέον, θα μπορούν να αναζητήσουν «έξυπνα χρήματα», να συνεργαστούν με πανεπιστήμια και να αναζητήσουν συνεργασία με άλλες “Γαζέλες” που συμμετέχουν στο έργο από Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία. Αυτά θα επιτευχθούν, στο πλαίσιο του προγράμματος επιτάχυνσης, μέσω της λειτουργίας του τοπικού Κέντρου Υποστήριξης του έργου και της συμμετοχής τους σε επενδυτικά φόρουμ που θα πραγματοποιηθούν στις τέσσερις χώρες των εταίρων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης θα εστιάσουν κυρίως:

·         στην ωριμότητα της επιχειρηματικής ιδέας,

·         στην πιθανή δημιουργία θέσεων απασχόλησης,

·         στην εξωστρέφεια νέων προϊόντων/υπηρεσιών.

Όλες οι πληροφορίες για την Πρόσκληση και την υποβολή αιτήσεων περιλαμβάνονται στο linkhttps://gazelle-project.eu/gazelle-organizing-accelaration-for-high-potential-innovative-smes/ .

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail info@gazelle-project.eu και στα τηλέφωνα 211 1036916 από τις 9:00 π.μ. έως και τις 16:00 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 28 Φεβρουαρίου, του έτους 2022.

 

Τι είναι το έργο Gazelle

Το έργο «orGAniZingaccELarationforhigh-potentiaLinnovativESMEsGAZELLE» είναι ένα διακρατικό έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREGBalkanMediterranean 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των εταίρων. Το ακρωνύμιο «gazelle» δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Ως “γαζέλες” ονομάζονται εκείνες οι εταιρείες οι οποίες χαρακτηρίζονται από ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, με ουσιαστική συνεισφορά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σκοπός του έργου είναι αναπτύξει έναν διακρατικό ολοκληρωμένο μηχανισμό που θα διευκολύνει τις «Γαζέλες», προωθώντας την πρόσβαση σε: α) χρηματοδότηση (δηλαδή σε «έξυπνο χρήμα») και β) επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία.         

Στο εταιρικό σχήμα του έργου GAZELLE συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς :

1             ΕΒΕΑ, Ελλάδα

2             Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

3             ENTERPRISE GREECE, Ελλάδα

4             Επιμελητήριο Ruse, Βουλγαρία,

5             Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος

6             Οικονομικό Επιμελητήριο, Βόρεια Μακεδονία

 

03/02/2022 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ