Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.capital.gr | Κρατικός Προϋπολογισμός- Αριθμοί και οιωνοί

Η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού δίνει κάθε Δεκέμβριο την αφορμή για την τελευταία πολιτική διένεξη της χρονιάς. Γεγονός αναπόφευκτο, καθώς ο σχεδιασμός του είναι προϊόν ενός πολιτικού φορέα, του Υπουργείου Οικονομικών, και καθώς λαμβάνει υπόψιν του ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και ενώ τα ποσοτικά σπανίως αμφισβητούνται, τα ποιοτικά πέφτουν σχεδόν πάντα θύματα της πολιτικής αντίληψης του εκάστοτε κριτή.

 

Οι αριθμοί, παρότι τεχνοκρατικό εργαλείο, έχουν το πλεονέκτημα της αντικειμενικότητας. Ξεκινώντας από αυτούς λοιπόν, η φετινή επισκόπηση της ελληνικής οικονομίας, προδιαγράφεται ευοίωνη. Η ανοδική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης για το 2021, σε 6,9% από το 3,6%, η βελτίωση στους δείκτες απασχόλησης, με τη μείωση της ανεργίας σε επίπεδα χαμηλότερα του 13% και η αύξηση της σωρευτικής ανάπτυξης των ετών 2021-2022 κατά 1,6% συγκριτικά με τις προβλέψεις, προϊδεάζουν για μία νέα εποχή ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Άλλος ένας σημαντικός αριθμός είναι τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ που θα εισρεύσουν στην ελληνική αγορά από το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα οικονομικής ενίσχυσης που έχει λάβει η χώρα μας. Με τη δυνατότητα να διογκωθεί και περαιτέρω, εφόσον μοχλευτεί με την επενδυτική συμμετοχή των ιδιωτών επιχειρηματιών, υπό τον χρυσό κανόνα 1/3 δάνειο, 1/3 επιδότηση, 1/3 ίδια κεφάλαια.

 

Το νούμερο αυτό όμως, των πόρων από το ταμείο Ανάκαμψης, κρύβει μέσα του και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό. Την υπευθυνότητα που χρειάζεται η διαχείρισή του. Η κατανομή του ρίσκου που προβλέπεται από τη μόχλευση των επιδοτήσεων με τα κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα, λειτουργεί οπωσδήποτε θετικά. Ο κίνδυνος να σπαταληθούν πόροι χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα μειώνεται. Ενώ από τη στιγμή που εμπλέκεται η τραπεζική και η ιδιωτική/προσωπική εγγύηση, το κράτος ανακουφίζεται από παράλογες οικονομικές απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, τράπεζα και ιδιώτης, καλούνται αυτόματα να αντιμετωπίσουν την επένδυσή τους με μεγαλύτερη υπευθυνότητα.  Πρόκειται για ένα σαφώς πιο ορθολογικό μοντέλο από αυτό του παρελθόντος, όταν μοιράζονταν αφειδώς κεφάλαια προς όλες τις κατευθύνσεις.

 

Οι αριθμοί λοιπόν του φετινού προϋπολογισμού έρχονται σε αναγνώριση και επιβεβαίωση των θετικών προσδοκιών για ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2022. Πάνω τους «κουμπώνουν» και τα θετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της κυβέρνησης. Η υψηλή προτεραιότητα που λαμβάνει το διεθνές προφίλ της χώρας στην κυβερνητική ατζέντα, η φιλοεπενδυτική της στάση και η προώθηση δράσεων που αναβαθμίζουν ψηφιακά την οικονομία και την κοινωνία. Οι ευνοϊκοί όροι για τον δημόσιο δανεισμό της χώρας με ιστορικά χαμηλά επιτόκια, έχουν ενισχύσει τη ρευστότητα και τα ταμειακά της διαθέσιμα. Ενώ τα οικονομικά μέτρα στήριξης, οι επιδοτήσεις, τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ο νέος αναπτυξιακός νόμος και φοροελαφρύνσεις, συνθέτουν ένα μωσαϊκό ευνοϊκών οικονομικών συνθηκών, που προάγει τη διάθεση, τη μόχλευση και την προσεκτική κατανομή κεφαλαίων, με στόχο την επιχειρηματική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

 

Η κατάσταση δυσχεραίνει, όταν εξετάζουμε τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις που πλαισιώνουν τις αισιόδοξες προβλέψεις. Όπως είναι η εξέλιξη της πανδημίας, που μπορεί πλέον να χαλιναγωγηθεί με τη σωστή εμβολιαστική κάλυψη. Το ενεργειακό πρόβλημα, που επιβαρύνει επιχειρήσεις και νοικοκυριά.  Και οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές αγαθών. Τον προηγούμενο μόλις μήνα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή έκανε ένα μεγάλο άλμα στο 4,8%. Ενώ οι προβλέψεις μιλούν για ακόμη υψηλότερα επίπεδα, που ενδέχεται να σημειώσουν ρεκόρ 11ετίας.

 

Η διαχείριση των εξωγενών αυτών απειλών απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, διαρκή ετοιμότητα και ευέλικτη διαχείριση. Απαιτεί επίσης υπευθυνότητα και νηφαλιότητα από όλες τις πλευρές, καθώς το τελευταίο που έχει ανάγκη η χώρα σήμερα είναι οι άσκοπες εντάσεις και η λαϊκίστικη πλειοδοσία.

 

 Ύστερα από πολλά χρόνια ατυχών συγκυριών, έχουμε τους αριθμούς και τα ποιοτικά εφόδια με το μέρος μας. Οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε, ως προστιθέμενη αξία στην οικονομία και την κοινωνία μας. Και να τα αξιοποιήσουμε, ώστε να διεκδικήσουμε ένα εξωστρεφές, πράσινο και ψηφιακά αναβαθμισμένο αύριο.

 

 

15/12/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ