Γραφείο Τύπου   /   Ομιλίες Προέδρου EBEA


Σημεία ομιλίας προέδρου ΕΒΕΑ κ. Γιάννη Μπρατάκου στο Olympia Forum II - Αξιοποιώντας τη δυναμική των πόλεων και των περιφερειών στο πάνελ με θέμα «Οι “έξυπνες πόλεις” στην υπηρεσία των πολιτών» Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021

Ερώτηση 1:
 
•Ποια η σημασία της μετάβασης στις λεγόμενες «έξυπνες πόλεις»; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που φέρνει η ολοκλήρωση της διαδικασίας;
Το μοντέλο των έξυπνων πόλεων είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπου η ψηφιακή τεχνολογία βελτιώνει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής του πολίτη. Είναι κατ’ εξοχήν «σημείο συνάντησης» της ψηφιακής με την πράσινη μετάβαση. Ένα πεδίο ανάπτυξης ψηφιακών καινοτομιών, που βοηθούν στην αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών προκλήσεων. Είναι ένα μοντέλο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, το οποίο θέτει στο επίκεντρο τις ανάγκες του πολίτη και στηρίζεται στη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων. Μπορεί και πρέπει, λοιπόν, να έχει κρίσιμο ρόλο στην προσπάθεια για το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια. 
Πλεονεκτήματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη:
•Η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να αλλάξει ριζικά την καθημερινή εμπειρία του πολίτη. 
•Μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και προωθώντας τη βιώσιμη κινητικότητα. 
•Μπορεί να διευκολύνει την πληροφόρηση, την επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων, την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. 
•Μπορεί να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής και να ενδυναμώσει τις τοπικές επιχειρήσεις: να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, να ενθαρρύνει καινοτομίες, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες. 
•Το πρότυπο των Smart Cities εμπλέκει και κινητοποιεί το σύστημα καινοτομίας κάθε περιοχής: επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, τεχνολογικά κέντρα, θερμοκοιτίδες κ.λπ.
•Δημιουργεί ζήτηση για εφαρμογές και προγράμματα τεχνολογίας και βοηθά στην αξιοποίηση του τοπικού ταλέντου: δημιουργεί ευκαιρίες για νέους, καταρτισμένους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν και να προοδεύσουν στον τόπο τους.
•Μπορεί – εν τέλει – να κάνει μια πόλη πιο ελκυστική για να ζεις και να εργάζεσαι, να επιχειρείς και να επενδύεις. 
Όπως προκύπτει από στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΕΒΕΑ, όταν ένας Δήμος μετατρέπεται σε smart city, στην πλήρη μετάβασή του στο πλαίσιο αυτό μπορεί να γνωρίσει αύξηση του πληθυσμού κατά 13% και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 13%, σε ορίζοντα 5ετίας.
Πρακτικές λύσεις – καλύτερη καθημερινότητα, για τον πολίτη και την επιχείρηση
•Σήμερα, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναζητούν λύσεις σε μια σειρά από καθημερινά θέματα: 
oΠού μπορούν να σταθμεύσουν και πώς μπορούν να μετακινηθούν ευκολότερα στην πόλη
oΠώς μπορούν να διαχειρίζονται τις συναλλαγές τους με τις δημοτικές υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία
oΠώς μπορούν να ανακυκλώνουν στην περιοχή τους ή πώς μπορούν να επωφεληθούν από νέες πολιτικές, όπως το μοντέλο διαμόρφωσης δημοτικών τελών με βάση τα απορρίμματα. 
oΠώς μπορούν να έχουν υπηρεσίες τηλεϊατρικής, αλλά και συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης για την προστασία της ασφάλειάς τους, ιδιαίτερα μάλιστα στα άτομα τρίτης ηλικίας. 
oΠώς μπορεί ο Δήμος να ενημερώνεται και να διορθώνει άμεσα τυχόν προβλήματα ή ζημιές στη γειτονιά τους. 
oΠώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα διαδικτυακής κατάρτισης και εκπαίδευσης.
oΠώς μπορούν να παρακολουθούν διαδικτυακά τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, να συμμετέχουν σε τοπικές διαβουλεύσεις και να καταθέτουν προτάσεις.
 
Ερώτηση 2:
 
•Τι προτείνει το ΕΒΕΑ προς τους ΟΤΑ που θέλουν να κάνουν το βήμα προς την κατεύθυνση των «έξυπνων πόλεων»;
•Το εγχείρημα των smart cities έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της καθημερινότητάς του. 
•Θα πρέπει, λοιπόν, να υιοθετηθεί μια κουλτούρα διαλόγου και συνεργασίας, ως προς την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των σχετικών τεχνολογιών και διαδικασιών προς όφελος του πολίτη. Μια κουλτούρα η οποία, πέρα από την αντιμετώπιση λειτουργικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, θα λαμβάνει υπόψη και την κοινωνική διάσταση των smart cities: τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες, τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης κ.ά. 
•Το πρώτο βήμα, λοιπόν, πρέπει να είναι η καταγραφή των αναγκών των πολιτών και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους. 
•Ένα δεύτερο, εξίσου απαραίτητο βήμα, αφορά την εμπλοκή των τοπικών επιχειρήσεων. Ώστε αφενός να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι και αφετέρου να διευρυνθεί το όφελος  για την τοπική οικονομία. 
•Εδώ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση το μοντέλο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να προσκληθούν να δηλώσουν ενδιαφέρον, να λάβουν σωστά επεξεργασμένα στοιχεία ανά τομέα και να καταθέσουν τις προτάσεις τους, για την ανάπτυξη σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών. Προτάσεις, οι οποίες θα στοιχειοθετούν τη βιωσιμότητα της επένδυσης, ώστε να υπάρξει πρόσβαση και σε τραπεζική χρηματοδότηση. 
•Σε αρχικό στάδιο, οι ΟΤΑ προτείνεται να επενδύουν το 15% του ετήσιου προϋπολογισμού τους για την ανάπτυξη διαδικασιών και τεχνολογιών smart cities. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί στη συνέχεια, εφόσον οι αρχικές επιλογές υλοποιηθούν και αποδώσουν. 
•Ως προς την κατανομή των πόρων, οι πρακτικές άλλων πόλεων του εξωτερικού εστιάζουν κυρίως σε τομείς όπως οι μεταφορές, το περιβάλλον, τη διακυβέρνηση και οι υποδομές. Ενώ έπονται τομείς όπως η δημόσια ασφάλεια, η υγεία, τα θέματα οικονομικής διαχείρισης και η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.
•Αυτό, πάντως, που επιβεβαιώνει η μέχρι τώρα διεθνής εμπειρία, είναι ότι το περιβάλλον και οι μεταφορές παραμένουν στην κορυφή της ιεράρχησης, τόσο από την πλευρά των Δήμων όσο και από την πλευρά των πολιτών. 
•Η μετατροπή μιας πόλης σε smart city συνδέεται άρρηκτα με τη μετάβαση σε αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα μεταφορών. Υπάρχει, λοιπόν, μια μεγάλη ευκαιρία για τους Δήμους να επενδύσουν σε αυτή την κατεύθυνση, με εγκατάσταση ΑΠΕ, σταθμών φόρτισης κ.ά. Έτσι μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητά τους, αλλά και να αναδειχθούν σε περιφερειακούς κόμβους πράσινων μεταφορών. 
 
 

21/10/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ