Δράσεις & Προγράμματα


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, για τις "Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων", αρμοδιότητας ΕΦΕΤ (Επίπεδο 1).

Τα Προγράμματα Επιπέδου 1 αφορούν εκπαίδευση απλών χειριστών και έχουν ως στόχο την κατάρτιση του υπάρχοντος και νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ελάχιστη διάρκεια: 10 ώρες. Ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος: όπως περιγράφεται στο συνημμένο Θεματικές Ενότητες.

Περιγραφή Προγράμματος

Θεματικές Ενότητες

Αίτηση Συμμετοχής

02/02/2022 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης


DOWNLOADS
PeriechomenoProgrammatos_F15790219.pdf SeminariaEFET2021_F-275058600.pdf aitisiEFETEVEA_F-1154461918.doc

 

  • 
ΓΕΜΗ