Δράσεις & Προγράμματα


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι επιχειρήσεις αναλόγως με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού επικινδυνότητας. Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας.

Τα Σεμινάρια υλοποιούνται:

- Είτε δια ζώσης, σε αίθουσες κατάλληλων προδιαγραφών που διαθέτει το ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ακαδημίας 7, Κολωνάκι)

- Είτε με τηλε-κατάρτιση, ανάλογα με τις εξελίξεις στο θέμα της διασποράς του κορωνοϊού SARSCOV-2.

 

Ειδικότερα, τα σεμινάρια αυτά είναι διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.
Το κόστος συμμετοχής έχει ως εξής:
·     20€ για τα μέλη του Ε.Β.Ε.Α. 
·     50€ για τα μη μέλη του Ε.Β.Ε.Α.
Το ποσό προκαταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ε.B.Ε.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς:
·     Αριθμός Λογαριασμού: 5050-041544-479
·     ΙΒΑΝ: GR9501720500005050041544479
 
Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν:
1)      την αίτηση συμμετοχής,
2)      την έναρξη εφορίας από την οποία προκύπτουν οι Κωδικοί Δραστηριότητας της εταιρείας,
3)      το καταστατικό της εταιρείας ή το ΦΕΚ, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος τεχνικός ασφαλείας είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για τις Α.Ε. ή ο διαχειριστής για τις Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.(Σημείωση: για τις ατομικές επιχειρήσεις δεν απατείται) και
4)     το αποδεικτικό κατάθεσης στο οποίο αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου τεχνικού ασφαλείας και την ένδειξη "Σεμινάρια Τ.Α." με e-mail στη διεύθυνση training@acci.gr
 

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και η πληρωμή του κόστους συμμετοχής μπορούν να πραγματοποιηθούν στην υπηρεσία του Ε.Β.Ε.Α. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης, Ακαδημίας 7, Αθήνα, 4ος όροφος, Δευτέρα και Τετάρτη 8.00-16.30 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 8.00-13.30.

 

Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

 
Συνημμένα παρακαλούμε βρείτε τη σχετική αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια.
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης του Ε.Β.Ε.Α., τηλ.: 2103382234 και 2103626236, e-mail: training@acci.gr.

Αίτηση Συμμετοχής

Εγκύκλιος Τ.Α.

Υπουργική Απόφαση

02/01/2020 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης


DOWNLOADS
Aitisi2020_F-1950290157.docx Y_F143711673.A.ProgrammatonEpimorfosis_FEK3001_25.7.2018(003).pdf egiklios_2022_F1186837068.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ