Σημαντικές Ανακοινώσεις


Πρόσκληση της Εθνικής Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, του Προγράμματος Erasmus+, για τον τομέα Νεολαία & Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, για συμμετοχή σε δράσεις, το έτος 2022, το οποίο ορίστηκε ως το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας #EuropeanYearOfYouth

EU_EYY_Logo_EL_6_F1858421375.png

Το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας που αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος - πιο πράσινου, πιο περιεκτικού και ψηφιακού.

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, σας καλεί να συμβάλετε στην επικοινωνία και τη διάδοση των διαφόρων ευκαιριών που παρέχονται στους νέους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μια ειδική ενότητα στην Ευρωπαϊκή Πύλη της Νεολαίας, η οποία αποτελεί τον κύριο δίαυλο επικοινωνίας.

Αυτήν τη στιγμή περιλαμβάνει έναν χάρτη δραστηριοτήτων και θα περιλάβει, σύντομα, επίσης, μια ενότητα πολιτικής για τη νεολαία και μια ενότητα για ειδήσεις και ιστορίες σχετικά με το πώς θέλουμε οι νέοι να συνεργάζονται μαζί μας στο μέλλον. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για όλα όσα συμβαίνουν γύρω από τη νεολαία, κατά τη διάρκεια του έτους 2022, κάνοντας αναζήτηση, ανά θέμα, ανά χώρα ή ημερομηνία.

Στην Ευρωπαϊκή Πύλη της Νεολαίας υπάρχει ένα πεδίο, όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ανεβάζουν οργανωμένες δραστηριότητες και εκδηλώσεις για νέους. Οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού, ανά χώρα, θα επικυρώνουν αυτές τις δραστηριότητες και μόλις επικυρωθούν θα είναι εμφανείς στην πύλη.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διοργανώσουν και να προωθήσουν τις δικές τους δραστηριότητες για τους νέους, είτε είναι δια ζώσης, είτε διαδικτυακές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Εθνική Μονάδα Συντονισμού Προγραμμάτων Erasmus+, για τον Τομέα Νεολαία & Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.erasmusplusyouth.gr

10/02/2022 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ