Ανακοινώσεις


Διαδικτυακή Πλατφόρμα Visit Oman

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική πληροφόρηση από την Πρεσβεία του Σουλτανάτου του Ομάν στη Ρώμη, ότι ξεκίνησε η λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας Visit Oman https://visitoman.om, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τα τουριστικά γραφεία άλλων χωρών να πραγματοποιούν διμερείς επιχειρηματικές επαφές (Business to Business marketplace), με ευρεία γκάμα παρόχων ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών στο Ομάν, όπως μεταφορά, διαμονή και ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Στόχος της εν λόγω πλατφόρμας είναι η διευκόλυνση των κρατήσεων και τωνσυναλλαγών ανάμεσα στους πράκτορες και τους παρόχους, μέσω μιας ψηφιοποιημένης διαδικασίας.

16/02/2022 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ