Γραφείο Τύπου   / Εκδόσεις  RSS 2.0


Περιοδικό Ανάπτυξη
Δείτε τα τεύχη του περιοδικού Ανάπτυξη... (15/02/2022)
περισσότερα »

Περιοδικό Trade with Greece
Δείτε τα τεύχη του περιοδικού Trade with Greece... (12/04/2021)
περισσότερα »

ADR Mag - Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης Διαφορών
Δείτε τα τεύχη του περιοδικού ADR Mag. Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης Διαφορών... (16/05/2019)
περισσότερα »

Εκδόσεις Ε.Β.Ε.Α.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) παρέχει κυρίως προς τα μέλη του αλλά και προς κάθε ενδιαφερόμενο, τακτική ενημέρωση σε θέματα επιχειρηματικότητας, οικονομίας και ανάπτυξης. Χρησιμοποιόντας τόσο τις "κλασικές μεθόδους" επικοινωνίας όσο και τις δυνατότητες του Διαδικτύου, έχει δημιουργήσει και λειτουργεί πολλαπλούς διαύλους πληροφόρησης... (03/08/2016)
περισσότερα »

  • 
ΓΕΜΗ