Υπηρεσίες ΕΒΕΑ   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (17/02/2020)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα) για τη Δράση “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ (17/02/2022)
Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα) για τη Δράση “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ (17/02/2022)
5η τροποποίηση της Δράσης “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (16/02/2022)
6η τροποποίηση της Δράσης “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ (16/02/2022)
Απόφαση ανάκλησης έργου από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (16/02/2022)
9η Απόφαση Απόρριψης έργων από τη Δράση “Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων” του ΕΠΑνΕΚ (07/02/2022)
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας των ΜμΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28/01/2022)
8η Απόφαση Απόρριψης έργων από τη Δράση “Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων” του ΕΠΑνΕΚ (13/01/2022)
6η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (12/01/2022)
12η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ (11/01/2022)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ